Місія

Місією Карпатського фонду є розширення можливостей людей та громад Карпатського регіону України, перетворюючи його у місце, де всі пишаються жити.

Завдання Карпатського фонду

  • Зміцнювати місцеву демократію та сприяти розвитку громад
  • Посилювати здатність НУО та органів місцевого самоврядування задовільнити місцеві та регіональні потреби
  • Пропагувати співпрацю між організаціями громадянського суспільства, місцевої влади та бізнесу
  • Підтримувати транскордонну та міжнародну співпрацю
  • Сприяти обміну інформацією та реплікації кращих моделей і практик
  • Пожвавити неблагополучні регіони шляхом сприяння інтегрованому розвитку громад, транскордонному та міжнаціональному співробітництву

Карпатський фонд Україна підтримує та втілює різні ініціативи шляхом участі у партнерських програмах  та надання фінансової й технічної підтримки місцевим НУО у двох ключових сферах інтересів: соціальних захист (діти, вразливі категорії та неблагополучні групи, соціальне підприємництво) та розвиток громад (наприклад, молодь, питання децентралізації тощо). Ще один фокус Фонду – підтримка організаційного розвитку ОГС, що надають прямі соціальні послуги.