Проект “Дійсно разом 3.0”

Карпатський фонд спільно із Карпатською надацією, Словаччина за фінансової підтримки SlovakAid розпочинають новий проект “Дійсно разом 3.0”, який має на меті зробити внесок у ефективно діюче державне управління і розвиток громадянського суспільства в Карпатській частині Західної України за допомогою передачі словацького досвіду. Цільовою групою є, зокрема, молоді люди (до 35 років), дійсно зацікавлені у демократизації суспільства, в якому вони проживають і створюють потенціал довготривалого й позитивного розвитку участі громадян у державному управлінні, представники неурядових організацій у сільських місцевостях і представники сіл чотирьох прикордонних областей Західної України – Закарпатської, Івано-Франківської, Львівської і Чернівецької.

Завдання проекту:

  1. Пряме залучення сільського населення у державне управління на цільовій території України, з використанням досвіду Словаччини і налагодженням тісної двосторонньої співпраці на рівні експертів.  Створення двосторонньої платформи експертів, як постійно діючого дорадчого органу для консультаційних процесів у галузі підвищення громадської участі.
  2. Підвищення компетентності та інформованості місцевих учасників, зацікавлених у розвитку визначених громад: навчання, тренінги, консультації спеціалістів з чотирьох визначених тем.
  3. Підвищення активної участі громадян у державному управлінні та підтримка громадської участі, зокрема за допомогою заснування і поновлення діяльності громадських рад* на цільовій території.
    • Захід1: Підбір представників громад, які зацікавлені у підвищенні участі громадян у державному управлінні.
    • Захід2: Схема мікро-грантів для сільських громад на цільовій території.
  4. Презентація отриманих результатів проекту і відкриття дискусії експертів щодо теми проекту на цільовій території: заключна підсумкова конференція і захід з метою поширення інформації в Україні.

*Громадська рада – постійно діючий консультаційний і дорадчий орган, заснований з метою забезпечити участь громадськості в державному управлінні, забезпечити громадський контроль діяльності виконавчих органів, розвинути ефективну співпрацю цих органів з громадянами в суспільстві і забезпечити, щоб громадська думка була відповідним аспектом у прийнятті рішень та реалізації державної політики.
Інформація про подальші заходи та діяльність буде публікуватися на сайті Карпатського фонду.