Проект Дійсно разом 3.0

«Дійсно разом 3.0» (Завершений)

Конкурс проектів для місцевих неурядових організацій, які працюють в сфері реалізації місцевих ініціатив

       ГО «Карпатська фундація» (Карпатський фонд) та Карпатський фонд – Словаччина за фінансової підтримки Словацького агентства з розвитку міжнародної співпраці Slovak Aid оголошують конкурс проектів для місцевих молодіжних неурядових організацій та організацій, що працюють для молоді в чотирьох областях України (Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська та Чернівецька області).

Мета конкурсу: підвищення активної участі громадян у державному управлінні та підтримка громадської участі, зокрема за допомогою заснування і поновлення діяльності громадських рад на цільовій території

 Завдання конкурсу:

 1. Пряме залучення громадян, зокрема молодих людей, до процесу планування, підготовки та реалізації проектів з розвитку у цільових регіонах України;
 2. Налагодження партнерських відносин з місцевим самоврядуванням, зокрема шляхом створення та поновлення діяльності громадських рад;
 3. Зміцнення спроможності місцевих молодих активістів, що залучені до розвитку громад в цільових регіонах України;
 4. Зміцнення спроможності органів місцевого самоврядування шляхом співпраці з громадянським суспільством;
 5. Мобілізація молодих активістів з метою транс-кордонної співпраці і вирішення місцевих проблем в Україні;
 6. Представлення результатів проекту, налагодження партнерських відносин та забезпечення їх сталості.

Територія реалізації проекту: села, СМТ та міста (з населенням до 50000 мешканців) Львівської, Івано-Франківської, Закарпатської та Чернівецької областей.

Тематика проекту

В межах конкурсу будуть підтримані проекти, ініційовані молодіжними організаціями або організаціями, що працюють з молоддю, та спрямовані на вирішення конкретних потреб громад, в яких створені (знаходяться в стадії створення) громадські ради при органі місцевого самоврядування.  Ініціативи можуть реалізовуватися у  економічній, соціальній та екологічній сферах і повинні базуватися  на принципах партнерства, участі громадян у прийнятті рішень, а також вести до чітких і сталих результатів.

Хто може отримати грант?

У рамках програми надаються гранти офіційно зареєстрованим місцевим молодіжним НУО та організаціям, що працюють для молоді у громадах, де створені або знаходяться на етапі створення громадські ради при органах місцевого самоврядування, на географічній території Львівської, Івано-Франківської, Закарпатської та Чернівецької.

Загальнонаціональні та міжнародні організації не можуть бути набувачами допомоги чи отримувачами гранту.

Організація, що звертається за грантом, повинна мати підтверджений позитивний досвід реалізації проектів у сфері місцевого розвитку (для підтвердження досвіду заявник має заповнити відповідну секцію у аплікаційній формі).

Організація-заявник повинна бути офіційно зареєстрованою неприбутковою організацією (довідка за формою 4 ОПП або 5 ОПП ознака неприбутковості 0005 або 0006).

Тривалість проекту не може перевищувати 8 місяців з дня підписання угоди про надання гранту.

Оцінка проектів

Лише проекти, що відповідають завданням, а також технічним і адміністративним вимогам програми приймаються до розгляду.

Головними критеріями оцінки проекту є:

 • Залучення молоді – пряме залучення молоді до вирішення місцевих потреб, а також її участь у підготовці, плануванні та впровадженні проекту;
 • Результативність – чіткі результати у вирішенні конкретної проблеми сільської громади або зменшення її негативного впливу, яке можна виміряти;
 • Сталість – створення умов для вирішення місцевих проблем на постійній основі (в тому числі і після завершення фінансування в межах програми).
 • Можливість змін – запровадження та підтримка підходів, які є більш гнучкими щодо вирішення місцевих проблем, сприяють посиленню співпраці громадянського суспільства і місцевого самоврядування.
 • Співфінансування – спроможність отримувача гранту та/ або його партнерів забезпечити співфінансування проекту. Співфінансування може здійснюватися фінансовими ресурсами, товарами або послугами, та повинно бути документально підтвердженим.
 • Міжсекторна співпраця – залучення до проекту всіх зацікавлених сторін у громаді, що представляють різні сектори (громадськість, владу, засоби масової інформації тощо).

Перевагу буде надано молодіжним організаціям-заявникам або організаціям, які мають тривалий досвід активної співпраці з молодіжними групами, що беруть участь у плануванні, ініціюванні та оцінці процесів місцевого розвитку, та активно співпрацюють з органами місцевого самоврядування, на приклад беруть участь у створенні / функціонуванні громадської ради.

Додаткові критерії оцінки проекту

 • відповідна презентація проекту, переконливий аналіз потреб та інформація про сутність проекту;
 • послідовний набір завдань з чітко визначеною метою і оцінкою очікуваних результатів;
 • чіткий опис методів реалізації проекту;
 • чіткий опис методології оцінки успішності виконання проекту;
 • інноваційність і фінансова ефективність проекту;
 • наявність детального бюджету з поясненням використання коштів гранту, інформація про залучені кошти інших організацій, з інших джерел;
 • відповідний та чіткий план презентації проекту та його результатів у засобах масової інформації на місцевому, регіональному та/або національному рівнях.
 • втілення інноваційних ідей з метою досягнення вагомих результатів;
 • інноваційність підходу з залученням місцевої громади;
 • внесок у довгострокові плани розвитку громади;
 • можливість оцінити результати проекту та потенціал його продовження у майбутньому;
 • спроможність всіх партнерів реалізувати проект;
 • чіткі індикатори підтримки проекту на місцевому рівні;
 • чіткий розподіл ролей та відповідальності між усіма партнерами;
 • можливість забезпечити сталість позитивного впливу проекту;
 • забезпечення якісних змін у громаді;
 • демонстративний характер проекту.

 Додаткові умови

Організація, яка отримає грант, бере на себе додаткове зобов’язання щодо участі представників її громади у тренінгах, конференції, консультаціях з експертами та інших заходах, передбачених проектом «Дійсно разом 3.0». Витрати на ці заходи будуть покриті Карпатським фондом.

Як подавати заявки-проекти на отримання гранту

Заповнена аплікаційна форма та бюджет проекту надсилаються до офісу Карпатського фонду в м.Ужгороді. Проекти надсилаються в електронному вигляді на електронну пошту координатора проекту Наталії Белей nataliya.beley@cfoundation.org та один екземпляр надсилається у друкованому вигляді разом із додатками звичайною поштою на адресу Карпатського фонду – 88 000, м.Ужгород, пров. Шевченка 21, офіс 1.

Заявки приймаються із 10 квітня 2017 року по 10 липня 2017 року.

Результати конкурсу буде оголошено до 10 серпня 2017 року.

Угоди про надання гранту буде підписано до 1 вересня 2017 року.

 

Пакет документів та процес відбору проектів

Для участі у конкурсі заявник надсилають наступні документи:

Заявки, отримані у строк та відповідно до вимог, будуть оцінюватися та відбиратися експертним комітетом, створеним Карпатським фондом – Україна та Карпатським фондом – Словаччина.

Проектні заявки будуть відхиленими у наступних випадках:

 1. Заявник не має статусу юридичної особи;
 2. Заявка передбачає виконання видів діяльності, які є у прямій відповідальності органів місцевого самоврядування;
 3. Організація – заявник знаходиться поза межами цільового регіону, тобто Львівської, Івано-Франківської, Закарпатської та Чернівецької областей;
 4. Молодь не залучена до розробки та виконання проекту;
 5. Заявник є релігійною громадою або політичною партією;
 6. Проекти спрямовані на одноразові заходи;
 7. Відсутні відповіді на будь-який пункт аплікаційної форми;
 8. Відсутність додатків або бюджету.

Також не будуть підтримуватися проекти, пов’язані з:

 • фінансуванням поточних витрат організації (комунальні платежі, харчування, одяг, заробітна плата персоналу, не залученому до виконання проекту тощо);
 • отриманням стипендій;
 • ре-грантуванням;
 • одноразовими інвестиціями;
 • бізнес інтересами одного із партнерів;
 • науковими розробками;
 • навчальними поїздками за межі України;
 • одноразовими культурними заходами;
 • проблемами релігійних громад;
 • політичною діяльністю;
 • надзвичайними ситуаціями.

Фінансуванні проектів

Фінансування проекту буде здійснюватись поетапно. Перший транш гранту буде переказано після підписання угоди. Наступний переказ буде здійснено після подання і затвердження звіту (згідно плану і графіку) про стан виконання відповідного етапу проекту (в т.ч. фінансового звіту з додатком копій документів, що відображають витрати). Сума кожного переказу буде визначатися індивідуально відповідно до кожного підтриманого проекту. Протягом періоду реалізації діяльності проектант повинен тісно співпрацювати з донором та інформувати його про розвиток проекту.

Сума гранту

Сума гранту не може перевищувати 80 000 гривень (3000 євро). Очікується, що середній розмір гранту буде складати 60000 гривень.