ПРОЕКТ ПІДТРИМКИ РАННЬОГО РОЗВИТКУ ТА СОЦІАЛІЗАЦІЇ ДІТЕЙ РОМСЬКОЇ ГРОМАДИ ЗАКАРПАТТЯ

Проект спрямований на соціальне включення ромів шляхом розробки, апробації та впровадження нових підходів раннього розвитку дітей на Закарпатті. Він передбачає залучення кращих практик для розробки нових та вдосконалення існуючих підходів в сферах дошкільної та шкільної освіти, охорони здоров’я, відповідального батьківства тощо. Проект покликаний сприяти налагодженню діалогу між зацікавленими сторонами та подоланню бар’єрів між більшістю та ромською меншиною.

На Закарпатті проживає одна із найбільших ромських громад України – близько 40 000 осіб. Однак, деякі експерти припускають, що ця цифра є вдвічі більшою і це означає, що кожен третій український ром живе саме в цій області. Однією із особливостей місцевої ромської громади є її швидке збільшення за останні 20 років за рахунок вище середнього рівня народжуваності. Згідно даних ВООЗ 62% відсотки ромів в Україні це діти молодше 18 років. Протягом минулого навчального року 10 000 ромських дітей навчалися в школах Закарпаття, і цей показник є в декілька разів вищим ніж два десятиліття тому. Для Закарпаття більш властиво проживання ромів у традиційних поселеннях – таборах. Також вони різняться у плані культури, мови та релігії – 60% відносять себе до угорців, 20% – до ромів та 20% вважають себе українцями. Часто сімейні пари є бідними та безробітними – 62%, неписемними – 25%, без документів – 17%, а також такими, що рано вступили до шлюбу. Якщо говорити про умови проживання, то в деяких поселеннях майже 50% відсотків ромів живуть у самовільно збудованих будинках та без базових санітарних умов. Тільки 5% відсотків ромських дітей отримують обов’язкову 9-річну освіту.

Ромська громада наразі є найбільш вразливою групою на Закарпатті. Це надзвичайно сильно впливає на розвиток дітей раннього віку, які страждають від відсутності базових прав та можливостей щодо відповідного медичного забезпечення, житла, освіти, санітарних умов тощо. Багато із них ростуть в умовах спадкової бідності, повної безграмотності та соціальної ізоляції. Одночасно держава не враховує особливу ситуацію, що склалася із ромськими дітьми, та в силу певних причин не має змоги застосовувати нові підходи у роботі з цією громадою. Це призводить до того, що ромські НУО та їхні партнери є основними провідниками змін.
Цей проект має на меті підтримати зусилля всіх партнерських НУО шляхом перейняття та впровадження нових підходів, надання мікро-грантів, вивчення місцевого та іноземного досвіду та залучення експертної підтримки. Одним із ключових елементів проекту є співпраця із словацькими та угорськими партнерами, які допоможуть представити та впровадити ці нові підходи, а також взаємодіями між грантерами для ефективної координації та забезпечення результатів при провадженні проекту. Термін виконання проекту: червень 2020 – травень 2021 із можливістю пролонгації. Бюджет проекту – 100 000 євро. Фінансова підтримка – Porticus.

Цільова група
Враховуючи різноманітні виклики, даний проект охоплює різні цільові групи: ромську молодь (потенційні батьки), молодих батьків, дітей дошкільного та шкільного віку, а також людей, які мають прямий вплив на розвиток дітей раннього віку – сімейних лікарів, вихователів та вчителів. При виконанні проектів попередньо відібраних організацій планується залучити не менше 400 дітей та молодих людей (учні, дошкільнята, діти, що проживають у компактних поселеннях) не менше 300 батьків дітей, а також 50 вчителів та лікарів.

Заходи проекту:
Захід 1. Зустрічі та круглі столи з основними партнерами (Ромські лідери, лікарі первинної ланки, освітяни). 2 круглі столи та 4 зустрічі необхідні для налагодження та підтримки комунікації між основними партнерами та зацікавленими сторонами проекту.

Захід 2. Навчальний семінар для відібраних організацій із залученням експертів із Словаччини та Угорщини. Дводенний семінар буде організовано в Ужгороді для 20 представників партнерських організацій, лікарів сімейної медицини, освітян. Основна мета заходу – передача знань та досвіду словацьких та угорських партнерів. Семінар буде фасилітуватися експертами із Словаччини та Угорщини.

Захід 3. Навчальна поїздка представників відібраних організацій до НУО у Словаччини та Угорщини, що працюють у даній сфері.
Ці поїздки є основним інструментом для вивчення кращих практик НУО Словаччини та Угорщини. При відборі організацій для відвідування перевага буде надаватися партнерам, що виконують проекти, фінансовані Porticus.

Захід 4. Мікро-грантова схема. 5 попередньо відібраних НУО, що працюють у сфері розвитку дітей раннього віку (відповідальне батьківство, пре- та постнатальний догляд, включення в навчальний процес та підтримка ромських учнів) будуть підтримані протягом першого етапу виконання проекту. Другий етап мікро-грантової схеми буде здійснено протягом 2-го року виконання проекту під Заходом 5. Іноземні експерти будуть залучені до перегляду та вдосконалення підтриманих проектів.

Захід 5. Постійна підтримка та менторинг фінансованих проектів для забезпечення їх успішного виконання. Регулярні особисті та дистанційні (телефонні та електронною поштою) консультації надаватимуться партнерським організаціям для розробки та виконання мікро-проектів. Буде організовано зустрічі партнерів на регулярній основі (принаймні раз на місяць) з метою забезпечення комунікації та поширення досвіду для успішного виконання мікро-проектів.

Захід 6. Промоція та поширення моделі розвитку дітей раннього віку у ромській громаді. Планується провести 2 прес-конференції, організувати 6 мережевих заходів (зустрічі та круглі столи) із можливими партнерами, включно із місцевою владою, з метою популяризації проекту та підходу, опублікувати близько 20 статей (заявник та партнери), регулярно публікувати новини на сайтах та фб сторінках КФ та партнерів; випустити короткий фільм; видати збірку кращих практик. Для успішного виконання останніх двох активностей у якості експертів буде залучено словацьких партнерів.

Захід 7. Мережевий заключний захід для учасників проекту та інших партнерів для поширення та обговорення результатів проекту, можливостей для розповсюдження та реплікації підходу. 60 осіб – місцеві та іноземні партнери, зацікавлені сторони, представники освітніх та медичних закладів отримають можливість поділитися досвідом та отримати інформацію про результати проекту.

Очікувані результати

– Налагоджені ефективні партнерські відносини між різними зацікавленими сторонами, що працюють в сфері раннього розвитку дітей в ромській громаді Закарпаття;
– Організації, що працюють в сфері раннього розвитку дітей одержать нові знання та навички;
– Організації, що працюють в сфері раннього розвитку дітей одержать матеріальну та консультативну підтримку для реалізації їх проектів;
– Підвищено обізнаність громади щодо можливостей інтеграції ромського населення, а також представлено нові моделі раннього розвитку ромських дітей.
– У довготерміновій перспективі покращено якість життя ромської громади та закладено фундамент для успішної інтеграції дітей до суспільства.

Партнери
Проект виконується у партнерстві із попередньо відібраними організаціями, які мають успішну та довготривалу історію роботи в даній сфері.
• Закарпатський обласний фонд “Благо” керівник Елеонорою Кулчар;
• Громадська організація “Рука допомоги”, що працює на базі Ужгородської ЗОШ №14, керівник Роман Стойка;
• Перечинський благодійний фонд “Центр громадських ініціатив”, голова правління Андрій Вишняк;
• Багатопрофільний ліцей “Інтелект” – загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №11, очолюваний Наталією Макарою;
• Благодійний фонд “Проект ТАЧ”, керівник Зіта Баторі-Тарці.