ПРОЕКТ ПІДТРИМКИ РАННЬОГО РОЗВИТКУ ТА СОЦІАЛІЗАЦІЇ ДІТЕЙ РОМСЬКОЇ ГРОМАДИ ЗАКАРПАТТЯ

Проект підтримки раннього розвитку та соціалізації дітей ромської громади Закарпаття спрямований на соціальне включення ромів шляхом розробки, апробації та впровадження нових підходів раннього розвитку дітей ромської громади у Закарпатті.    В основі проекту лежить залучення кращих практик для підтримки розвитку нових та вдосконалення таких існуючих цілісних підходів покращення життя в ромських громадах, які б успішно поєднали реальні можливості, залучення зацікавлених сторін та роботу над подоланням бар’єрів між більшістю та ромською меншиною.

На Закарпатті проживає одне із найбільших поселень ромської громади на Україні: тут налічується близько 40 000 осіб. Однак, деякі експерти припускають, що ця цифра є вдвічі більшою і це означає, що кожен третій український ром живе саме в цій області. Однією із особливостей місцевої ромської громади є її швидке збільшення за останні 20 років за рахунок вище середнього рівня народжуваності.  Відповідно до даних ВООЗ 62% відсотки ромів в Україні це діти молодше 18 років. Протягом минулого навчального року 10 000 ромських дітей навчалися в школах Закарпаття, і цей показник є в декілька разів вищим ніж два десятиліття тому.   Для Закарпаття більш властиво проживання ромів у традиційних поселеннях – таборах. Також вони різняться у плані культури, мови та релігії – 60% відносять себе до угорців, 20% – до ромів та 20% вважають себе українцями. Часто батьки цих дітей є бідними та безробітними – 62%, неписемними  – 25%, без документів – 17%,  а також вступили рано в шлюб. Якщо говорити про умови проживання, то в деяких місцевих поселеннях майже до 50% відсотків ромів живуть у будинках нелегально та без базових санітарних умов. І тільки 5% відсотків ромських дітей отримують обов’язкову 9-річну освіту.

Ромська громада наразі є найбільш вразливою групою на Закарпатті. Це надзвичайно сильно впливає на розвиток дітей раннього віку, які страждають від відсутності забезпечення базових прав та можливостей на відповідне медичне забезпечення, житло, освіту, санітарні умови тощо.  Багато із них ростуть в умовах спадкової бідності, повної безграмотності та соціальної ізоляції.  Одночасно держава не враховує особливу ситуацію, що склалася із ромськими дітьми, та в силу певних причин не має змоги застосовувати нові підходи у роботі з цією громадою. Це призводить до того, що ромські НУО та їхні партнери є основними провідниками змін.

Цей проект має на меті підтримати зусилля всіх партнерських НУО шляхом перейняття та впровадження нових підходів, надання мікро-грантів, вивчення місцевого та іноземного досвіду та залучення експертної підтримки. Одним із ключових елементів проекту є співпраця із словацькими та угорськими партнерами, які допоможуть представити та впровадити  ці нові підходи, а також взаємодіями між грантерами для ефективної координації та забезпечення результатів при провадженні проекту. Термін виконання проекту: червень 2020 – травень 2021 із можливістю пролонгації. Бюджет проекту – 100 000 євро. Фінансова підтримка – Porticus.

Цільова група

Враховуючи різноманітні виклики, даний проект охоплює різні цільові групи: ромську молодь (потенційні батьки), молодих батьків, дітей дошкільного та шкільного віку, а також людей, які мають прямий вплив на розвиток ромських дітей раннього віку – сімейних лікарів, вихователів та вчителів.  При виконанні проектів попередньо відібраних організацій планується залучити не менше 400  дітей та молодих людей (учні, дошкільнята, діти, що проживають у компактних поселеннях) не менше 300 батьки дітей,  а також 50 вчителів та лікарів.

Заходи проекту.

 Захід 1. Зустрічі та круглі столи з основними партнерами (Ромські лідери, лікарі ланок первинної медицини, шкіл). 2 круглі столи та 4 зустрічі необхідні для забезпечення комунікації між основними партнерами та для представлення проекту.

Захід 2. Навчальний семінар для відібраних організацій із залученням експертів із Словаччини та Угорщини.   Дводенний семінар буде організовано в Ужгороді  для 20 представників партнерських організацій, лікарів сімейної медицини, шкіл. Основна мета заходу – передача знань та досвіду словацьких та угорських партнерів. Семінар буде фасилітуватися експертами із Словаччини та Угорщини.

Захід 3. Навчальна поїздка представників відібраних організацій в НУО у Словаччини та Угорщини, що працюють у даній сфері.

Ці поїздки – це основний інструмент для вивчення кращих практик НУО Словаччини та Угорщини.  При відборі організацій для відвідування перевага буде надаватися партнерам, що виконують проекти, фінансовані Porticus.

Захід 4. Мікро-грантова схема. 5 попередньо відібраних НУО, що працюють у сфері розвитку дітей раннього віку (відповідальне батьківство, пре- та постнатальний догляд, включення в навчальний процес та підтримка ромських учнів) будуть підтримані протягом першого етапу виконання проекту.   Другий етап мікро-грантової схеми буде здійснено протягом 2-го року виконання проекту під Заходом 5. Іноземні експерти будуть залучені до перегляду та вдосконалення підтриманих проектів.

Захід 5. Постійна підтримка та менторинг фінансованих проектів для забезпечення їх успішного виконання.  Регулярні особисті та дистанційні (телефонні та електронною поштою) консультації надаватимуться партнерським організаціям для розробки та виконання мікро-проектів. Буде організовано зустрічі партнерів на регулярній основі (принаймні раз на місяць) з метою забезпечення комунікації та поширення досвіду для успішного виконання мікро-проектів.

Захід 6. Промоція та поширення підходу розвитку дітей раннього віку у ромській громаді. Планується провести 2 прес-конференції, організувати 6 мережевих заходів (зустрічі та круглі столи) із можливими партнерами, включно із місцевою владою, з метою популяризації проекту та підходу, опублікувати близько  20 статей (заявник та партнери), регулярно публікувати новини на сайтах та фб сторінках КФ та парттнерів; випустити короткий фільм; видати збірку кращих практик. Для успішного виконання останніх двох активностей у якості експертів буде залучено словацьких партнерів.

Захід 7. Мережевий заключний захід для учасників проекту та інших партнерів для поширення та обговорення результатів проекту, можливостей для розповсюдження та реплікації підходу. 60 осіб – місцеві та іноземні партнери, зацікавлені сторони, представники освітніх та медичних закладів отримають можливість поділитися досвідом та отримати інформацію про результати проекту.

Вплив проекту та довготермінові результати

  1. Дієві партнерства основних виконавців Проєкту, залучення різних груп фахівців та різних акторів до вирішення ромської проблеми.
  2. Засвоєно нові знання та підходи взаємодії із ромською громадою, розвинуті нові практичні навички у рамках підходу.
  3. Зміцнено потенціалі ромських та проромських НУО виконувати масштабні проєкти та імплементувати нові підходи у роботі.
  4. Підвищено обізнаність громади про можливості інтеграції ромів та взаємодії у великій громаді, а також представлення нових моделей раннього розвитку ромських дітей.

У довготерміновій перспективі покращено якість життя ромської громади та закладено фундамент для успішної інтеграції дітей у супільство.