Історія

Незважаючи на різноманітність мов, релігій, національностей та громад, Карпатський регіон має і багато спільних рис. Спільна історія та географічне розташування, схожість у моделях економічного розвитку, прагнення досягти високий рівень добробуту населення сприяє зміцненню співробітництва між місцевими громадами.

У 1993 р. лідери п’яти країн підписали декларацію про створення Карпатського Єврорегіону як механізму співробітництва між органами державної влади. Це була перша подібна асоціація такого типу у Центральній і Східній Європі.
Оскільки Карпатський Єврорегіон займався переважно розвитком співробітництва між органами влади, то виникла потреба у створенні координаційної структури, яка б сприяла налагодженню зв’язків між пересічними громадянами та неурядовими організаціями. У 1994 р. Інститутом досліджень “Схід-Захід” за підтримки Фонду Чарлза Стюарта Мотта було створено Фонд розвитку Карпатського Єврорегіону. Основною метою Фонду як динамічної міжрегіональної організації була підтримка громадських ініціатив у регіоні Карпат, проектів органів місцевого самоврядування і НУО. Поштовхом для розвитку у Центрально-Східній Європі саме такого типу фундації було переконання, що підтримка місцевої демократії, транскордонної і міжетнічної співпраці на локальному та регіональному рівні є важливим елементом будівництва стабільної та демократичної Європи.