Міжсекторна співпраця й передача кращого досвіду розвитку сільських громад Словаччини

 

Більшість експертів погоджуються, що ситуація у сільський місцевості України є кризовою. Проблема має багато аспектів і відображається у економічний, політичний та соціальній сферах.

Зважаючи на те, що майже третина населення України (29%) проживає у сільській місцевості, питання сільського розвитку є одним із пріоритетних напрямків для України та, зокрема, її Західної частини. Починаючи з 1994 року законодавча та виконавча влада приймали різні програми, так звані цільові, спрямовані на сільський розвиток. Наразі експерти визначають, що неефективність даних програм була наперед визначена їх секторною спрямованістю (розвиток фермерства, розвиток охорони здоров'я у сільській місцевості тощо), в той час, коли проблеми носять комплексний характер і їх вирішення вимагає такого ж комплексного підходу.

Одним із факторів, що загострює ситуацію у регіоні, є суспільна апатія та низька самосвідомість сільських громад. Активна молодь із вищою освітою залишає місцевість, соціальні та економічні проблеми підривають традиційну основу сільських громад. Однією із причин такої ситуації є відсутність позитивного досвіду, який можна застосувати на практиці та в реаліях України.

Більшість ініційованих та виконаних проектів розвитку даної території носять чітко визначений підхід «зверху-вниз», основна діяльність їх зосереджувалася на проведенні різних видів навчання, що саме по собі без практичного застосування та отримання видимих результатів призводить до зневіри у різні ініціативи такого роду.

Даний проект розроблено із метою подолання вищезазначених проблем. Його виконання надасть цільовим громадам три можливості:

  1. Переймати досвід та взяти приклад позитивних практик розвитку словацьких сільських громад;
  2. отримати практичний досвід використання між секторної співпраці як інструменту сільського розвитку;
  3. стимулювати самостійно процес розвитку власних громад та започаткувати власні кращі практики за допомогою наданих грантів.

Тому основною метою Проекту «Дійсно разом» є мобілізація міжсекторного співробітництва та передача досвіду Словаччини для підтримки розвитку сільських громад Закарпатської, Львівської, Івано-Франківської, Чернівецької та Черкаської областей України.

© 2013-2014 Карпатський фонд Україна. Розробка сайту - IIDEA studio